Polityka prywatności

W Pełnym Certyfikacie pracujemy nad zagwarantowaniem poufności danych osobowych dostarczanych przez naszych klientów i użytkowników zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych

Użytkownik, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, może cofnąć udzieloną zgodę i skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, unieważnienia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych, wysyłając formalne powiadomienie na adres e-mail: rgpd@fullcertificate. com, podając swoje wyraźne życzenie rezygnacji z subskrypcji, pisząc na adres: Data Processing Manager, Full Certificate, S.L. Calle Boix y Morer, 6-9ª planta Ático 28003 Madrid.

Cel leczenia

Pełny certyfikat będzie gromadził Państwa dane osobowe za pomocą formularzy umieszczonych w Internecie i jego systemie oraz w następującym celu

1. identyfikacja użytkowników i klientów
2. określić przedsiębiorstwa i osoby, do których kierują swoje komunikaty i umowy
3. Rozwój elektronicznych usług zaufania, które są dla niego właściwe, ponieważ są to certyfikowane elektroniczne powiadomienia, elektroniczne umowy, itp.
4. Wysyłanie wydanych certyfikatów elektronicznych
5. Wysyłanie informacji handlowych i operacyjnych
6. Wszelkie działania komunikacyjne, które są częścią celu korporacyjnego spółki

Odpowiedzialny za przetwarzanie

Dane osobowe, które mogą być zbierane bezpośrednio od osoby zainteresowanej, będą traktowane jako poufne i zostaną włączone do odpowiednich działań związanych z przetwarzaniem danych będących w posiadaniu Full Certificate, S.L.

Prawa do danych osobowych

Klienci i użytkownicy mogą korzystać z następujących praw w odniesieniu do swoich danych osobowych:

– Prawo dostępu
– Prawo do sprostowania
– Prawo o przenośności
– Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
– Prawo do cofnięcia zgody
– Prawo do ograniczenia leczenia

Przechowywanie danych

Pełny Certyfikat zachowa zgodnie z prawem wydane Certyfikaty Elektroniczne przez minimum pięć lat, jak również dane osobowe przekazane w tym celu przez użytkowników.

Oznacza to, że będą one przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, oraz do określenia ewentualnej odpowiedzialności, która może wynikać z tego celu.

Przekazywanie danych

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane prawem. Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania swoich danych przez Full Certificate, S.L.

Bezpieczeństwo

FULL CERTIFICATE opracował techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami swoich usług cyfrowych.

Gwarantuje to również bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie. Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, dezaktywując je w swojej przeglądarce internetowej.

Legitymizacja

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wypełnienia zobowiązań prawnych ze strony Full Certificate, S.L., w celu wykonania wykonanej pracy, jak również gdy cel przetwarzania wymaga Państwa zgody, która musi być wyrażona w drodze wyraźnego działania potwierdzającego.

Zmiany w Polityce Prywatności

FULL CERTIFICATE zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego dokumentu zgodnie z jego ewolucją i kryteriami w czasie, w tym zmianami regulacyjnymi i prawnymi.

Prawodawstwo i jurysdykcja

Wszelkie kontrowersje i/lub roszczenia wynikające z polityki prywatności wchodzą w zakres ustawodawstwa hiszpańskiego i będą podlegały jurysdykcji sądów i trybunałów w Madrycie.