WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – WARUNKI

I.-PRZEDMIOT USŁUGI

FULL CERTIFICATE JEST DOSTAWCĄ USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZAUFANIE. Portal internetowy www.fullcertificate.com to internetowy portal elektronicznych usług certyfikacyjnych, którego podstawowym i głównym celem jest oferowanie szerokiej gamy certyfikowanych usług, takich jak komunikacja zgodna z prawem między UŻYTKOWNIKAMI i / lub FIRMAMI poprzez Burofax Online, certyfikat e-mail , Certyfikat SMS i certyfikat faksu.

Jak również inne usługi certyfikacji elektronicznej, takie jak: certyfikowany eGovernment, certyfikowane głosowanie elektroniczne, certyfikowane nagrywanie wideo, certyfikowane umowy online, certyfikowane połączenia, certyfikowany podpis online, certyfikowane umowy, SEPA, certyfikowane faktury, certyfikowane dokumenty, certyfikowane pomysły, certyfikowane odzyskiwanie online itp.

II.- DENTYFIKACJA

FULL CERTIFICATE to usługa reprezentowana przez DIGITAL CHANNELS SL, zwaną dalej INFORMACJĄ, z numerem identyfikacji podatkowej ES87336178 i adresem przy Boix y Morer Street, 6. Piętro 9. 28003. Madryt Z numerem telefonu: +34 91 005 26 59.

III. UŻYTKOWNICY I SPÓŁKI ZAREJESTROWANE W PORTALU

Każdy UŻYTKOWNIK portalu jest zobowiązany do zarejestrowania swoich danych osobowych, aw przypadku firm – danych SPÓŁKI i osoby, która ją reprezentuje. Dane te należy wprowadzić z całkowitą wiarygodnością. Poczta e-mail i urządzenia mobilne są podstawowymi danymi służącymi do świadczenia usługi i są niezbędne do uzyskania dostępu i prawidłowego funkcjonowania platformy.

Rejestracja jest bezpłatna, aw przypadku rejestracji za pośrednictwem kont osobistych, takich jak Gmail lub Facebook, oznacza to szybki dostęp i w systemie UŻYTKOWNIK musi sprawdzić poprawność wprowadzonej wiadomości e-mail wysłanej przez system na tę wiadomość. Później w następnym wpisie do portalu musisz poprawnie uzupełnić wszystkie swoje dane. Ważne jest, aby się zarejestrować, podając prawdziwe i zgodne z prawdą dane, ponieważ są one częścią rejestru i wydanych certyfikatów.

UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i komunikację. Korzystanie z portalu musi być prawidłowe, zgodne z prawdą, rzetelne i zgodne z prawem, aw szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

  • Korzystaj z usług w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami i regulacjami
  • Aby uzyskać dostęp lub spróbować uzyskać dostęp do danych od innych użytkowników.
  • Aby przechwycić lub zarejestrować wszelkie dane kontaktowe portalu, aby w jakikolwiek sposób przesyłać informacje reklamowe lub handlowe, a także wprowadzać na rynek takie dane.
  • Aby wprowadzić wirusy komputerowe do systemu lub wykonać działania, które mogłyby zepsuć, anulować lub zablokować świadczone usługi.
  • Powielanie bez zezwolenia lub naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Aby skopiować i / lub opublikować zawartość i obrazy portalu.
  • Aby zastąpić tożsamość innych użytkowników, FIRM lub organizacji.

UŻYTKOWNIK zna i jest odpowiedzialny za możliwe konsekwencje wysyłania i komunikacji zawierających te same dane osobowe chronione przez LOPD. W takich przypadkach UŻYTKOWNIK zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i ewentualnych skutków prawnych, które mogą mieć wpływ na FULL CERTIFICATE.

Wysyłając Burofaxes, FULL CERTIFICATE utworzyło formularze wysyłkowe z „specjalnymi opcjami wyboru”, które w przypadku komunikacji z Danymi Osobowymi muszą zawsze być aktywowane: te opcje aktywacji są następujące: „Specjalna ochrona dane ”i„ Potwierdzenie treści bez danych osobowych ”. Czasy dostawy są podane w różnych formularzach usług Burofax i mogą się różnić w zależności od firmy logistycznej, z którą współpracujesz. Zawsze będą to orientacyjne czasy dostawy, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, nie licząc dni świątecznych i weekendów. Dostawy Burofaxes będą realizowane w godzinach pracy wyznaczonych przez firmy kurierskie i nie wolno ustawiać określonych godzin dostawy, w każdym przypadku, jeśli możesz zaproponować preferowane godziny dostawy jako specjalne niewiążące żądanie. W przypadku usługi dostawy w soboty zostanie ona wskazana w samym systemie.

W przypadku zaawansowanych procesów danych z integracją za pośrednictwem USŁUG SERWISOWYCH lub podobnych procesów z zewnętrznymi bazami danych klientów lub użytkowników, SPÓŁKA ponosi wyłączną odpowiedzialność za te dane, ich komunikację, ich jakość i niezawodność.

Rejestracja w portalu Full Certificate oznacza pełną, szeroką i wyraźną autoryzację do otrzymywania połączeń z serwisu, a także do elektronicznej komunikacji informacji i / lub reklamy usługi, takiej jak e-mail, SMS i faks. Podobnie strony zgadzają się upoważnić FULL CERTIFICATE oraz, w przypadku rejestru firm i / lub organizacji, do odniesienia się do nich w obszarze klientów i zeznań.

IV.- WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FULL CERTIFICATE zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jako DOUFNY USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTAWCA rozwinął usługę elektronicznej certyfikacji elektronicznej i w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za ewentualne reperkusje prawne, które mogą powodować w odniesieniu do komunikacji, umów i usług używanych przez UŻYTKOWNIKA Przez portal.

Podobnie portal FULL CERTIFICATE oferuje usługi online z gwarancją dostępności 24 x 7. Usługi i portal mogą być częściowo przerywane i ograniczone czasowo z wielu przyczyn lub w całości z głównych przyczyn. W tym celu, jeśli to konieczne, zostanie to ogłoszone na stronie dostępu do systemu i / lub przekazane w jakikolwiek inny sposób. W usługach typu „Burofax Online” terminy dostaw wskazane na portalu są przybliżonymi terminami typów.

FULL CERTIFICATE nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia w dostarczeniu fizycznej dokumentacji, gdy taka dostawa musi zostać zweryfikowana za pomocą środków innych niż elektroniczne. W przypadku każdego rodzaju incydentu FULL CERTIFICATE dostarczy, w razie potrzeby, wszystkie dane kontaktowe operatora logistycznego wyznaczonego do tego celu. Będzie kontynuować poświadczenie negatywne w Burofaxach, których odbiorcy i / lub dowolna osoba pod adresem (patrz opcje dostawy) nie są obecne, odmówią odebrania dokumentacji z jakiegokolwiek powodu lub wyślą ją na inny adres. W ten sam sposób postępuje się, gdy adres zarejestrowany w systemie jest nieprawidłowy lub użytkownik zbiera dokumentację, ale dane przez nią podane nie są jasne, wystarczające i / lub prawdziwe. Podobnie i, w zależności od przypadku, FULL CERTIFICATE zastrzegają możliwość anulowania przesyłki poprzez zwrot jej kosztu i późniejszą płatność saldo na koncie klienta.

Strony zgadzają się, że w przypadku błędu związanego z FULL CERTIFICATE, koszt usługi zostanie zwrócony w saldzie dostępnej w systemie. W przypadku pilnych Burofaxów typu „tego samego dnia” lub „następnego dnia”, jeśli firma kurierska jest opóźniona, a usługa rozpoczyna się następnego dnia, użytkownik ma prawo do zwrotu różnicy w cenie między dwoma rodzajami usługi Ponadto masz prawo zażądać anulowania wykonanej usługi i pełnego zwrotu jej kwoty na saldzie konta klienta, zakładając również, w przypadku jej wydania, anulowanie wydanego certyfikatu, nawet jeśli został pobrany .

W każdym przypadku FULL CERTIFICATE i UŻYTKOWNIK zgadzają się, że maksymalna kwota, którą FULL CERTIFICATE mogłyby przyjąć w przypadku ewentualnych konsekwencji prawnych wynikających z roszczenia UŻYTKOWNIKA, będzie ograniczona do wartości ekonomicznej świadczonej usługi.

V.- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I GWARANCJA POUFNOŚCI TEGO SAMEGO

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – który zastąpi obowiązujące przepisy, które zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r., UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, przekazując je FULL CERTIFICATE w dowolny sposób dostarczanie i udzielanie FULL CERTIFICATE maksymalny czas wskazany w obowiązujących przepisach, aby dokonać wspomnianego sprostowania, odwołania lub rozwiązania. FULL CERTIFICATE gwarantuje poufność danych osobowych UŻYTKOWNIKA.

VI.- AKCEPTACJA INFORMACJI, USŁUG I WARUNKÓW CERTYFIKOWANEGO PORTALU ZAWIADOMIENIA.

UŻYTKOWNIK rozumie, że informacje i niniejsza Nota prawna zawarte w portalu FULL CERTIFICATE w związku z jego usługami i ogólnymi warunkami zawierania umów są akceptowane bez ograniczeń w całości. UŻYTKOWNIK wyraża pełną zgodę i akceptację FULL CERTIFICATE w momencie zakończenia rejestracji.

FULL CERTIFICATE zastrzega sobie prawo do „anulowania lub anulowania dostępu”, „zezwolenia lub odmowy usługi” oraz „ograniczenia lub rozszerzenia” funkcjonalności portalu. Saldo zakupów minus zużycie będzie zawsze dostępne na koncie USER. Saldo można zwrócić tylko w przypadku anulowania dostępu lub odmowy usługi.

Każdy użytkownik może zażądać wycofania usługi FULL CERTIFICATE, co oznacza, że ​​jego dane osobowe i / lub firmowe, wydane certyfikaty, faktury oraz wszelkie inne dane lub dokumenty systemowe zostaną zablokowane i zostaną zwolnione. Użytkownik nie może ponownie wejść do portalu. Wydane certyfikaty będą chronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami przez FULL CERTIFICATE w danym okresie w dowolnym czasie. W przypadku, gdy saldo jest dostępne w momencie wypłaty, saldo to zostanie anulowane, klient utraci prawo do późniejszego wykorzystania i nie będzie można go żądać w przyszłości od momentu żądania wypłaty. Aby powiadomić o wycofaniu się FULL CERTIFICATE, UŻYTKOWNIK musi to zrobić na piśmie, w wiarygodny i certyfikowany sposób, zaadresowany do FULL CERTIFICATE.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PLIKI DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJE O WARUNKACH I TRYBIE WYKONYWANIA PRAWA DOSTĘPU.

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/99 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD), UŻYTKOWNIK może zażądać i uzyskać informacje o swoich danych osobowych zawartych w plikach, o których OGŁOSZENIU ponosi odpowiedzialność na pisemny wniosek i późniejszą fizyczną weryfikację w siedzibie firmy.

FULL CERTIFICATE będzie odpowiedzialne za plik zawierający dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW i ich poufność zgodnie z LOPD i LSSI.

IX.- ZAKUP RÓWNOWAGI I STAWEK

Zakup Zestawu Bilansu w lokalnej walucie kraju będzie tym, którego każdy UŻYTKOWNIK chce lub potrzebuje w dowolnym momencie. UŻYTKOWNIK kupuje saldo, aby wymienić je na ogólne usługi FULL CERTIFICATE. System wystawi fakturę za każdy zakup, w czasie rzeczywistym, z VAT. UŻYTKOWNIK nie płaci opłat miesięcznych, a jego pieniądze będą dostępne do bieżącej i przyszłej konsumpcji przez cały okres jego konta. Istnieją zaawansowane usługi poprzez opłacanie wysokich i regularnych opłat, które będą traktowane w spersonalizowany sposób dla każdego klienta i usługi. Informacje na temat salda, zakupów i zużycia znajdują odzwierciedlenie w „Moje konto / Moje saldo”.

Dostępne saldo jest bez podatku VAT i może zostać wymienione na usługi FULL CERTIFICATE w dowolnym momencie. Zakup salda nie podlega zwrotowi. Dostępność salda jest natychmiastowa przy zakupach za pomocą środków elektronicznych, takich jak wirtualny POS. Zakup salda przelewem bankowym będzie możliwy od 2 do 4 dni roboczych od następnego dnia po wystawieniu przez UŻYTKOWNIKA odpowiedniego przelewu bankowego. FULL CERTIFICATE prześle pełną specyfikację realizacji przelewu bankowego pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany przez KLIENTA.

FULL CERTIFICATE będzie przez cały czas obowiązywać obowiązujące stawki dla wszystkich swoich produktów określonych w konkretnych ofertach lub typach usług wybranych przez UŻYTKOWNIKA. Ceny podane na stronie są cenami orientacyjnymi. Usługi mogą mieć różne opcje konfiguracji i ceny. Usługi mogą zależeć od kilku czynników, takich jak liczba stron, liczba dokumentów i ich waga, czas dostawy, rodzaj usługi, obszar geograficzny, poziomy każdej usługi itp. Klient pozna ostateczny koszt każdej wybranej usługi przed dokonaniem przesyłki, która zostanie wyświetlona przez system po wybraniu różnych opcji, które wybrał i przesłaniu żądanej dokumentacji. Po zrealizowaniu wysyłki lub usługi FULL CERTIFICATE automatycznie wystawi notę ​​kosztową.

FULL CERTIFICATE zastrzega jednostronnie modyfikację, w dowolnym czasie i dla dowolnego kraju, swoich Taryf, które zostaną opublikowane na portalu i wyszczególnione w środku. Faktury za zakup każdego pakietu salda wystawiane są w czasie rzeczywistym, a każdy UŻYTKOWNIK może je pobrać w swoim osobistym obszarze „Moje konto / faktury”. UŻYTKOWNIK może pobrać notę ​​zużycia dla każdej usługi w tym samym panelu pobierania wydanych certyfikatów. Standardowy system płatności odbywa się za pomocą karty kredytowej.

X.- DOSTAWCA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZAUFANIE (TRZECIE ZAUFANIE)

FULL CERTIFICATE PRZEZ KANAŁY CYFROWE SL działa jako UFNY DOSTAWCA USŁUG ELEKTRONICZNYCH zgodnie z ustawą o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz ogólnie w swoich artykułach, a dokładniej w art. 25 Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca i rozporządzenie Unii Europejskiej nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r.

Zalecamy zapoznanie się w całości z ustawą o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (Society of Information) w całości oraz jej późniejszymi modyfikacjami w celu promowania społeczeństwa informacyjnego i komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą 56/2007. Jak również ustawa o podpisie elektronicznym z 19 grudnia 2003 roku.

XI.- POUFNOŚĆ

FULL CERTIFICATE gwarantuje poufność danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW przesyłanych w formularzach subskrypcji. Wymienione dane będą wykorzystywane wyłącznie do zarządzania, administrowania, świadczenia, rozszerzania i ulepszania usług świadczonych na rzecz UŻYTKOWNIKÓW, w tym wysyłania aktualizacji usług, wysyłania informacji i reklamy związanych z usługami certyfikacji elektronicznej lub innych komunikacja handlowa

XII.- INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli istnieje rozbieżność między tym, co ustalono w opcjach każdej usługi a informacją publiczną portalu, postanowienia warunków każdej usługi będą obowiązywać w wewnętrznej części portalu. Promocje będą miały ważność zaprogramowaną w systemie, to znaczy, jeśli kupon promocyjny nie jest aktywny w systemie, należy rozumieć, że nie ma on zastosowania i nie ma żadnej wartości.

XII.- JURYSDYKCJA

Ewentualne relacje między FULL CERTIFICATE, UŻYTKOWNIKAMI I SPÓŁKAMI będą podlegać aktualnym przepisom, obowiązującym przepisom i właściwej jurysdykcji.

W przypadkach, w których obowiązujące przepisy przewidują możliwość poddania się przez strony konkretnej jurysdykcji, obie strony wyraźnie zrzekają się jurysdykcji, która może ich dotyczyć, i podają poziom sądowy w celu rozwiązania ich konfliktów, w pierwszej kolejności do arbitrażu w mieście. z Madrytu, a później do sądów i trybunałów Madrytu.

 

© Copyright FULL CERTIFICATE. Wszelkie prawa zastrzeżone